Inicio Baleares Més deduccions i 36 milions d’euros d’estalvi: s’inicia la campanya de la...

Més deduccions i 36 milions d’euros d’estalvi: s’inicia la campanya de la renda 2023 a les Illes Balears

L’impacte fiscal de les 23 deduccions autonòmiques serà un 85 % major que els 19,5 milions de l’exercici anterior
Vuit de cada deu contribuents compleixen els requisits de nivell de renda per beneficiar-se de les desgravacions
La campanya de la renda 2023 que s’inicia aquest 3 d’abril a les Illes Balears és la que tindrà més deduccions, més contribuents que s’hi poden beneficiar perquè compleixen els nivells de renda exigits i més impacte fiscal. En total, hi haurà 23 deduccions autonòmiques per aplicar-se a la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), 8 d’elles —el 35 %— millorades o de nova creació.
Amb l’augment en molts dels casos dels nivells de renda exigits, hi ha un 81 % dels declarants que podrien beneficiar-se’n. A més, l’estalvi estimat és de 36 milions d’euros, un 85 % més que en l’exercici anterior, en què va ser de 19,5 milions.
Així ho han detallat avui en una roda de premsa el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, i l’administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), Alberto Roibal. Costa ha recordat que les deduccions autonòmiques no s’inclouen automàticament en l’esborrany i ha demanat als contribuents de les Illes «que revisin la seva declaració i comprovin si poden aplicar-se alguna de les deduccions autonòmiques abans de donar la seva conformitat».
Deduccions
En matèria d’habitatge, els contribuents de les Illes Balears es poden beneficiar de cinc deduccions fiscals. S’ha millorat la deducció per arrendament d’habitatge, la qual cosa ajuda al pagament del lloguer; s’ha passat d’un màxim de 440 € a 530 € (el 15 % de la despesa), i s’han ampliat els destinataris, ja que s’inclouen els majors de 65 anys sense activitat laboral. A més, també s’ha millorat la deducció del mateix objecte amb el 20 % de la despesa amb un màxim de 650 €, per als menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33 %, famílies nombroses i monoparentals (en aquests dos últims casos, el límit de renda s’ha ampliat un 20 %). També s’ha millorat la deducció per compensar la pujada dels interessos a les hipoteques variables, ja que passa a ser de 400 € enfront dels 250 € de l’exercici anterior.
En aquest àmbit, es mantenen altres tres deduccions: la deducció per la millora de la sostenibilitat de l’habitatge, amb una desgravació del 50 % de la despesa i amb un límit de 10.000 euros; la deducció per arrendaments de béns destinats a l’habitatge, amb l’objectiu d’ajudar al propietari i arribant al 75 % de la despesa en primes d’assegurança per impagaments, amb el límit de 440 euros de la quota autonòmica; i la deducció per arrendaments derivats del trasllat temporal per motius laborals, amb el 15 % de la despesa i també amb un màxim de 440 euros.
En matèria d’educació, hi ha tres possibles deduccions. Es milloren la deducció per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència, que passa de 1.760 € a 1.880 € per fill que depengui econòmicament dels pares (el 50 % de la quota íntegra autonòmica), i se suprimeix l’exigència que no existeixi l’oferta educativa a Mallorca; i la deducció per adquirir llibres de text amb el 100 % del cost i ara fins a 250 € de quota per cada fill. En aquest sentit, s’arriba als 350 € de forma específica per a menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33 %, famílies nombroses i monoparentals (en aquests dos últims casos, el límit de renda s’ha ampliat un 20 %). La desgravació per l’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers es manté, amb un 15 % de la despesa i el límit de 110 € per fill.
D’altra banda, hi ha quatre deduccions que es refereixen a situacions personals del contribuent. Dues d’elles són de nova creació: la deducció per naixement i la deducció per adopció, amb els mateixos imports de la quota autonòmica (800 € pel primer fill, 1.000 € pel segon, 1.200 € pel tercer i 1.400 € pel quart i següents), i amb l’ampliació del 20 % del límit de renda per a les famílies nombroses i monoparentals. En el cas de la deducció per naixement, i una vegada desenvolupat el reglament pertinent, es podrà demanar el pagament anticipat amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2024, i no s’haurà d’esperar a fer la declaració de la renda l’any que ve —per a l’actual campanya de la renda aquesta mesura no té efectes.
També es millora la deducció per acolliment a menors de 6 anys per motius de conciliació, que s’amplia amb el 50 % de les despeses i un límit de 900 € per als menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33 %, famílies nombroses i monoparentals (en aquests dos últims casos, el límit de renda s’ha ampliat un 20 %). Així mateix, es manté la deducció per a declarants amb discapacitat física, sensorial o psíquica.
En el cas del mínim personal i familiar, s’ha incrementat un 10 % per als casos següents: els contribuents majors de 75 anys, pel segon fill i següents (fins ara, només era a partir del tercer fill) i per ascendents a càrrec del contribuent.
I, finalment, les vuit deduccions fiscals restants es mantenen. Una d’elles es refereix a les inversions en accions o participacions socials de noves entitats, i les altres set s’engloben en el bloc “Donatius i ajudes”, i inclouen les subvencions per a zones catastròfiques, per pal·liar l’impacte de la inflació durant el 2023, donacions a entitats per a R+D, per al foment de la llengua catalana, a entitats del tercer sector, i donacions o cessió d’ús relatiu al mecenatge cultural, científic i/o esportiu.
Renda Àgil
Cal recordar que l’ATIB manté el servei Renda Àgil per a ajudar a fer la declaració de l’IRPF de manera complementària al servei que ofereix l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) en les seves oficines.
Des del 28 de maig fins al 28 de juny es podrà demanar cita prèvia per a fer la declaració de manera presencial entre el 3 de juny i l’1 de juliol.

MÁS:  Prohens visita les obres del metro al Parc Bit i avança la inversió en el nou sistema de seguretat i circulació per a la millora del servei de tren i metro

- Te recomendamos -
Artículo anteriorFecha, horario y programa completo de la romería en Menorca
Artículo siguienteSalut reitera la nul·litat del contracte amb l’empresa Soluciones de Gestión per reclamar els 3,7 milions d’euros per la compra de màscares de protecció