Inicio Baleares El Govern obre el procés de participació ciutadana per elaborar una nova...

El Govern obre el procés de participació ciutadana per elaborar una nova llei d’urbanisme de les Illes Balears

La Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears ha obert el període de consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei d’urbanisme de les Illes Balears.
S’inicia, així, el procediment per elaborar una nova norma amb rang de llei per establir una regulació general de l’activitat urbanística en la Comunitat Autònoma.
En aquesta consulta les persones i organitzacions que puguin veure’s afectades per la futura norma podran donar la seva opinió sobre el que s’intenta solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l’oportunitat de l’aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores d’aquesta norma.
La Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) ha estat objecte de nombroses modificacions des de l’aprovació l’any 2017, en concret sis, per la qual cosa resulta necessària una revisió en profunditat mitjançant l’aprovació d’una llei completament nova, i no una reforma de l’existent.
Actualment, la LUIB regula un sistema de doble pla, un de general i un altre d’ordenació detallada, que durant aquests anys ha demostrat ser poc operatiu i que en la pràctica ha generat dificultats a l’hora d’identificar quina informació ha de figurar en cada un dels plans.
La nova llei pretén regular de forma integral l’activitat administrativa en matèria d’urbanisme i desplegar les competències en matèria de legislació d’ordenació urbanística que la Comunitat Autònoma té atribuïdes.
La llei haurà de fixar el sistema per integrar aquesta matèria en l’ordenació del territori, que haurà de proporcionar una visió més global. No obstant això, els consells insulars tindran marge de regulació d’acord amb les seves competències per mitjà dels reglaments de desplegament.
La previsió és que la tramitació parlamentària finalitzi el desembre de 2024 i que la normativa pugui aprovar-se a finals d’any.
Els tràmits per poder fer aportacions a la futura llei es poden consultar a la pàgina web del Govern, a l’apartat de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat. 

MÁS:  Les Illes Balears registren el febrer un augment de l’afiliació del 3,2 %, la pujada més gran de l’Estat

- Te recomendamos -
Artículo anteriorAgricultura, Pesca i Medi Natural estableix amb el sector els principals criteris per tal de definir què és producte local
Artículo siguienteLa Conselleria d’Educació i Universitats destina 3 milions d’euros a la creació de 517 places de 0 a 3 anys